Beleven in muziek

Bim-werkwijze

‘BiM’ staat voor ‘beleven in muziek’. Het is een methode met muziek voor professionals die kinderen en volwassenen met ernstige beperkingen begeleiden. Dit kan in een zorgorganisatie, het onderwijs of in de thuissituatie zijn.

Patrick Meuldijk heeft ruime ervaring als vakleraar muziek in het speciaal onderwijs. Hij is de bedenker en grondlegger van de BiM-werkwijze en ook BiM-trainer. Ook is hij medegrondlegger van DOT Belevingstheater. Hij heeft zich gespecialiseerd in muziekactiviteiten en theater met ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen. In de loop van de jaren heeft hij de BiM-werkwijze ontwikkeld. Hierin is de fysieke beleving van muziek door aanraking het uitgangspunt. Het theoretische kader van de BiM-werkwijze vindt zijn basis in de ‘Basale Stimulatie’ (Andreas Fröhlich) en de ‘Ervaringsordening’ (Dorothea Timmers-Huigens) en 'Ontwikkelings-denken en Laccs werken' (De Geeter&Munsterman). Daarnaast werkte hij mee aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal voor het vak muziek in het speciaal onderwijs en de muziekmethode 'ZOEM' voor mensen met EMB.

Het uitgangspunt in de BiM-werkwijze is dat de deelnemer de muziek tijdens de muziekactiviteiten op het lichaam ervaart. De begeleider van de muziekactiviteit vertaalt een klankeigenschap die in de muziek te horen is - zoals bijvoorbeeld sterk–zacht of vlug–langzaam - direct in een aanraking op het lichaam van de deelnemer. Hierbij gebruikt hij verschillende materialen of zijn handen. De manier waarop de begeleider het materiaal of zijn handen gebruikt, is afgestemd op de gekozen klankeigenschap en het karakter van het muziekstuk.

BiM in de praktijk

De BiM-werkwijze is bedoeld voor professionals op de werkvloer die in de zorg, de thuissituatie en het onderwijs werken met mensen met een ernstige beperking zoals activiteitenbegeleiders, groepsleiding, ouders, groepsleerkrachten, klassenassistenten, muziektherapeuten, vakdocenten muziek. 
Door het volgen van de BiM-basiscursus en eventueel de BiM-vervolgcursus kan de BiM-werkwijze ook door jou toegepast worden.

Ook een eigen gratis shop?